محصولات مرتبط


نام محصول : سوپر لواشک کوچک
کد محصول : 400010/1
تعداد بسته در کارتن : 22
تعداد لواشک در بسته : 20
وزن بسته : 400 گرم
وزن کارتن :  9/300 گرم
قیمت یک کارتن :  106,260 تومان

 


نام محصول : سوپر لواشک بزرگ
کد محصول : 400011/1
تعداد بسته در کارتن : 12
تعداد لواشک در بسته : 35
وزن بسته : 700 گرم
وزن کارتن :  8/900 گرم
قیمت یک کارتن :  82,900 تومان


نام محصول : سوپر لواشک جعبه ای
کد محصول : 400059
تعداد بسته در کارتن : 24
تعداد لواشک در بسته : 20
وزن بسته : 400 گرم
وزن کارتن :  10/300 گرم
قیمت یک کارتن :  115,920 تومان


نام محصول : سوپر لواشک فله
کد محصول : 400012/1
تعداد بسته در کارتن : 1
تعداد لواشک در بسته : 10 کیلوگرم
وزن بسته : --- گرم
وزن کارتن :  10/500گرم
قیمت یک کارتن :  86,250 تومان

گواهینامه های شرکت  نشان ملی استاندارد - پروانه بهداشت از سازمان غذا و دارو - ISO90001 - ISO22000 -HACCP