محصولات مرتبط

به دلیل نواسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید .

نام محصول : تانکر آب 3 لایه

کد 300 لیتری : B415-S
قیمت 300 لیتری : 650,000 تومان

کد 500 لیتری : B415-M
قیمت 500 لیتری : 750,000 تومان

کد 1000 لیتری : B415-L
قیمت 1000 لیتری : 1,450,000 تومان

کد 2000 لیتری : B415-X
قیمت 2000 لیتری : 2,400,000 تومان

دایره فعالیت شرکت  تجهیزات ترافیکی - مبلمان شهری - گلدان های شهری - تجهیزات کشاورزی و باغبانی
گواهینامه  ISO 9001 & 9002