محصولات مرتبط

به دلیل نوسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید .


جا ظرفی تمام استیل S
کد : 3024
تعداد در کارتن : 4 عدد
سایز: 55*24*41
قیمت : 467.000 تومان


جا ظرفی نیمه استیل S دمونتاژ
کد : 3016
تعداد در کارتن : 1 عدد
سایز: 55*24*41
قیمت : 236.900 تومان

جا ظرفی نیمه استیل S مونتاژ
کد : 3018
تعداد در کارتن : 4 عدد
سایز: 55*24*41
قیمت : 245.900 تومان


جا ظرفی تمام استیل G
کد : 3025
تعداد در کارتن : 4 عدد
سایز: 53*24.5*48
قیمت : 467.000 تومان


جا ظرفی نیمه استیل G دمونتاژ
کد : 3017
تعداد در کارتن : 1 عدد
سایز: 53*24.5*48
قیمت : 239.500 تومان


جا ظرفی نیمه استیل G مونتاژ
کد : 3019
تعداد در کارتن : 4 عدد
سایز: 53*24.5*48
قیمت : 247.500 تومان


جا ظرفی دو طبقه 2000 روکش
کد : 3012
تعداد در کارتن : 1 عدد
سایز: 62*33*34
قیمت : 235.800 تومان


جا ظرفی یک طبقه 1000 روکش
کد : 3010
تعداد در کارتن : 1 عدد
سایز: 62*33*18
قیمت : 198.700 تومان


جا ظرفی 1 طبقه کروم
کد : 3020
تعداد در کارتن : 8 عدد
سایز: 69*33*19.5
قیمت : 227.300 تومان


جا ظرفی 1.5 طبقه کروم روسینکی
کد : 3021
تعداد در کارتن : 8 عدد
سایز: 69*33*33
قیمت : 283.300 تومان


جا ظرفی تمام استیل مدل A
کد : 3040
تعداد در کارتن : 4 عدد
قیمت : 598.000 تومان


جا ظرفی تمام استیل مدل B
کد : 3041
تعداد در کارتن : 4 عدد
قیمت : 594.000 تومان


جا ظرفی ترکیبی کلبه (نیکل کروم)
کد : 3029
تعداد در کارتن : 4 عدد
قیمت : 386.000 تومان