محصولات مرتبط


نام محصول : آلبالو مینی وکیوم
کد محصول : 400013/1
تعداد بسته در کارتن : 10
تعداد آلبالو در بسته : 10
وزن بسته :  50 گرم
وزن کارتن :  5/300 گرم
قیمت کارتن :  103/500 تومان

 


نام محصول : آلبالوچه ظرفی
کد محصول : 400056
تعداد بسته در کارتن : 45
تعداد آلبالوچه در بسته : 90 گرم
وزن بسته :  90 گرم
وزن کارتن : 4/500 گرم
قیمت کارتن : 61,100 تومان

 

نام محصول : آلوچه وکیوم کوچک
کد محصول : 400063
تعداد بسته در کارتن : 12
تعداد آلوچه در بسته : 10
وزن بسته : 65  گرم
وزن کارتن : 9/400 گرم
قیمت کارتن : 124,200 تومان

 


نام محصول : آلوچه وکیوم بزرگ
کد محصول : 400016/1
تعداد بسته در کارتن : 8
تعداد آلوچه در بسته : 6
وزن بسته : 12 گرم
وزن کارتن : 6/600 گرم
قیمت کارتن :  99/360 تومان

 


نام محصول : آلوچه پیکالیلی کوچک
کد محصول : 400019/2
تعداد بسته در کارتن : 18
تعداد پیکالیلی در بسته : 20
وزن بسته :  20 گرم
وزن کارتن : 7/200 گرم
قیمت کارتن : 62,100 تومان

 


نام محصول : آلوچه پیکالیلی بزرگ
کد محصول : 400014/1
تعداد بسته در کارتن : 16
تعداد پیکالیلی در بسته : 16
وزن بسته : 40 گرم
وزن کارتن : 10/900 گرم
قیمت کارتن : 88,320 تومان

 


نام محصول : نوشابه ای شش میوه
کد محصول : 400062
تعداد بسته در کارتن : 7
تعداد نوشابه در بسته : 20
وزن بسته : 34 گرم
وزن کارتن : 5/400 گرم
قیمت کارتن :  48,300 تومان

 


نام محصول : آلوشتک (لواشک+شیره آلبالو)
کد محصول : 400071
تعداد بسته در کارتن : 45
وزن بسته :  110 گرم
وزن کارتن : 5/300 گرم
قیمت کارتن :  62/100 تومان


نام محصول : آلوسا پاکتی
کد محصول : 400076
تعداد بسته در کارتن : 6
تعداد پاکت در بسته : 20
وزن بسته : 45  گرم
وزن کارتن : 4/800 گرم
قیمت کارتن :  82,800 تومان

 

گواهینامه های شرکت  نشان ملی استاندارد - پروانه بهداشت از سازمان غذا و دارو - ISO90001 - ISO22000 -HACCP