محصولات مرتبط

به دلیل نواسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید .


نام محصول : چرخ صنعتی چدن سنگین سایز 100
قیمت چرخ تک : 75,000 تومان
قیمت چرخ ثابت : 182,000  تومان
قیمت چرخ گردان : 192,000 تومان


نام محصول : چرخ صنعتی چدن سنگین سایز 130
قیمت چرخ تک :  85,000 تومان
قیمت چرخ ثابت : 195,000  تومان
قیمت چرخ گردان : 210,000 تومان


نام محصول : چرخ صنعتی چدن سنگین سایز 160
قیمت چرخ تک :  105,000 تومان
قیمت چرخ ثابت :  220,000 تومان
قیمت چرخ گردان : 230,000 تومان


نام محصول : چرخ صنعتی چدن سنگین سایز 200
قیمت چرخ تک : 125,000 تومان
قیمت چرخ ثابت : 270,000  تومان
قیمت چرخ گردان : 280,000 تومان


نام محصول : چرخ صنعتی چدن سنگین سایز 250
قیمت چرخ تک : 170,000 تومان
قیمت چرخ ثابت : 325,000  تومان
قیمت چرخ گردان : 340,000 تومان

جنس محصولات  چدن - فلز - پلی اورتال- پلی اتیلن