محصولات مرتبط

گروه صنعتی ورزشی برزین برتر به موازات تولیدات محصولات ورزشی خود اقدام به تولید رک میله هالترهای حرفه ای و آماتور در اندازه های مختلف و مقاومت متفاوت نموده است.
لیست قیمت رکهای هالتر :👇

مدل قیمت (تومان)
رک میله هالتر عمودی 300,000
رک میله هالتر برتر 420,000
رک صفحه هالتر 3 طرفه 700,000
رک صفحه 3054 600,000

دایره فعالیت شرکت  انواع تجهیزات باشگاه و اماکن ورزشی - کلیه تجهیزات بدنسازی ، ایروبیک و TRX