محصولات مرتبط

ظروف دسری برنا در اشکال و طرح های مختلف و در سایز بندی مختلف تولید میگردد و در انواع کاربرد پذیرایی، نگهداری، میهمانی و .. مورد استفاده قرار میگیرد. کلیه محصولات دسری برنا دارای درب هستند و در طراحی درب این محصولات به گونه ای عمل شده که درب عملکرد دو منظوره دارد، به این صورت که اگر در زیر ظرف قرار گیرد کابرد پایه برای همان ظرف دارد.

⭕️ نام محصول : ظرف مارال 60 CC با درب
کد محصول : SH103
قیمت بی رنگ : 520 تومان
قیمت رنگی : 572 تومان
تعداد در کارتن : 300 عدد

 

⭕️ نام محصول : ظرف مارال 120 CC با درب
کد محصول : SH101
قیمت بی رنگ : 630 تومان
قیمت رنگی : 6,93 تومان
تعداد در کارتن : 270 عدد

 

⭕️ نام محصول : ظرف مارال 200 CC با درب
کد محصول : SH102
قیمت بی رنگ : 710 تومان
قیمت رنگی : 781 تومان
تعداد در کارتن : 285 عدد

 

⭕️ نام محصول : ظرف مارال 300 CC با درب
کد محصول : SH104
قیمت بی رنگ : 930 تومان
قیمت رنگی : 1,023 تومان
تعداد در کارتن : 270 عدد

 

⭕️ نام محصول : ظرف مارال 460 CC با درب
کد محصول : SH105
قیمت بی رنگ : 1,030 تومان
قیمت رنگی : 1,160 تومان
تعداد در کارتن : 270 عدد

 

⭕️ نام محصول : ظرف مارال 650 CC با درب
کد محصول : SH112
قیمت بی رنگ : 1,560 تومان
قیمت رنگی : 1,716 تومان
تعداد در کارتن : 170 عدد

 

⭕️ نام محصول : ظرف مارال 850 CC با درب
کد محصول : SH113
قیمت بی رنگ : 1,990 تومان
قیمت رنگی : 2,189 تومان
تعداد در کارتن : 170 عدد

⭕️ نام محصول: ظرف مارال 1100 CC با درب
کد محصول : SH116
قیمت بی رنگ : 2,310 تومان
قیمت رنگی : 2,541 تومان
تعداد در کارتن : 125 عدد

رنگبندی  رنگبندی مختلف به انتخاب مشتری در دو نوع شفاف و مات
ویژگی محصولات  بسته بندی استاندارد (درب تخت) - استفاده ترکیبی (قابلیت تجمع) - درب دو منظوره (هم درب ، هم پایه)