محصولات مرتبط

ظروف دسری برنا در اشکال و طرح های مختلف و در سایز بندی مختلف تولید میگردد و در انواع کاربرد پذیرایی، نگهداری، میهمانی و .. مورد استفاده قرار میگیرد. کلیه محصولات دسری برنا دارای درب هستند و در طراحی درب این محصولات به گونه ای عمل شده که درب عملکرد دو منظوره دارد، به این صورت که اگر در زیر ظرف قرار گیرد کابرد پایه برای همان ظرف دارد.

⭕️ نام محصول : ظرف مارال 60 CC با درب
کد محصول : SH103
قیمت بی رنگ : 555 تومان
قیمت رنگی : 570 تومان
تعداد در کارتن : 300 عدد

 

⭕️ نام محصول : ظرف مارال 120 CC با درب
کد محصول : SH101
قیمت بی رنگ : 655 تومان
قیمت رنگی : 678 تومان
تعداد در کارتن : 270 عدد

 

⭕️ نام محصول : ظرف مارال 200 CC با درب
کد محصول : SH102
قیمت بی رنگ : 820 تومان
قیمت رنگی : 860 تومان
تعداد در کارتن : 285 عدد

 

⭕️ نام محصول : ظرف مارال 300 CC با درب
کد محصول : SH104
قیمت بی رنگ : 985 تومان
قیمت رنگی : 1,030 تومان
تعداد در کارتن : 270 عدد

 

⭕️ نام محصول : ظرف مارال 460 CC با درب
کد محصول : SH105
قیمت بی رنگ : 1,064 تومان
قیمت رنگی : 1,110 تومان
تعداد در کارتن : 270 عدد

 

⭕️ نام محصول : ظرف مارال 650 CC با درب
کد محصول : SH112
قیمت بی رنگ : 1,580 تومان
قیمت رنگی : 1,635 تومان
تعداد در کارتن : 170 عدد

 

⭕️ نام محصول : ظرف مارال 850 CC با درب
کد محصول : SH113
قیمت بی رنگ : 2,120 تومان
قیمت رنگی : 2,180 تومان
تعداد در کارتن : 170 عدد

⭕️ نام محصول: ظرف مارال 1100 CC با درب
کد محصول : SH116
قیمت بی رنگ : 2,470 تومان
قیمت رنگی : 2,510 تومان
تعداد در کارتن : 125 عدد

رنگبندی  رنگبندی مختلف به انتخاب مشتری در دو نوع شفاف و مات
ویژگی محصولات  بسته بندی استاندارد (درب تخت) - استفاده ترکیبی (قابلیت تجمع) - درب دو منظوره (هم درب ، هم پایه)