محصولات مرتبط

لیست صفحه هالتر :👇

مدل قیمت(تومان)
صفحه هالتر فرمانی 6,000
صفحه هالتر فرمانی رنگی 9,000
صفحه سوراخ 30 فرمانی متغییر 4,800

دایره فعالیت شرکت  انواع تجهیزات باشگاه و اماکن ورزشی - کلیه تجهیزات بدنسازی ، ایروبیک و TRX