محصولات مرتبط

به دلیل نواسانات بازار برای دریافت قیمت دقیق و روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید


⭕️ قیمت ست روشویی ، توالت ، حمام و ظرفشویی اتم طلایی خشدار  : 2,089,000 تومان ⭕️
 


⭕️ نام محصول : شیر روشویی
کد محصول : 11008210300
قیمت : 492,000 تومان


⭕️ نام محصول : شیر توالت
کد محصول : 11008220300
قیمت : 492,000 تومان


⭕️ نام محصول : شیر حمام
کد محصول : 11008230300
قیمت : 552,000 تومان


⭕️ نام محصول : ظرفشویی
کد محصول : 11008250300
قیمت : 552,000 تومان


⭕️ قیمت ست روشویی ، توالت ، حمام و ظرفشویی اتم طلایی : 1,949,000 تومان ⭕️


⭕️ نام محصول : شیر روشویی
کد محصول : 11008210200
قیمت : 457,000 تومان


⭕️ نام محصول : شیر توالت
کد محصول : 11008220200
قیمت : 457,000 تومان


⭕️ نام محصول : شیر حمام
کد محصول : 11008230200
قیمت : 517,000 تومان


⭕️ نام محصول : ظرفشویی
کد محصول : 11008250200
قیمت : 517,000 تومان⭕️
قیمت ست روشویی ، توالت ، حمام و ظرفشویی اتم کروم : 1,389,000 تومان
⭕️
 


⭕️ نام محصول : شیر روشویی
کد محصول : 11008210000
قیمت : 317,000 تومان


⭕️ نام محصول : شیر توالت
کد محصول : 11008220000
قیمت : 317,000 تومان


⭕️ نام محصول : شیر حمام
کد محصول : 11008230000
قیمت : 377,000 تومان


⭕️ نام محصول : ظرفشویی
کد محصول : 11008250026
قیمت : 377,000 تومان

ضمانت  5 سال
گواهینامه  استاندارد ملی ایران - گواهینامه CE - ISO 9001