محصولات مرتبط

  به دلیل نواسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید.

نام محصول : محافظ غذا sunwrap 5y

تعداد در بسته : 30 رول
تعداد در کارتن : 6 بسته
قیمت :  4,000 تومان


 نام محصول : محافظ غذا sunwrap 10y
تعداد در بسته : 30 رول
تعداد در کارتن : 6 بسته
قیمت :  6,090 تومان

 نام محصول : محافظ غذا sunwrap 20y
تعداد در کارتن : 35 رول
قیمت :  10,860 تومان

 نام محصول : محافظ غذا sunwrap 30y
تعداد در کارتن : 35 رول
قیمت :  14,990 تومان

 نام محصول : محافظ غذا  50y طرح کره ای
تعداد در کارتن : 30 رول
قیمت :  22,750 تومان

 نام محصول : محافظ غذا  100y طرح کره ای
تعداد در کارتن : 25 رول
قیمت :  43,000 تومان

 نام محصول : محافظ غذا 50 جعبه ای تیغدار عرض 30
تعداد در کارتن : 50 رول
قیمت : به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید .

 نام محصول : محافظ غذا 50 جعبه ای تیغدار
تعداد در کارتن : 40 رول

قیمت : به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید .
 نام محصول : محافظ غذا 20 سانت 50 متری
تعداد در کارتن : 30 رول

قیمت : به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید .