محصولات مرتبط

لیست قیمت دستگاههای ورزشی :👇

دستگاه کد         قیمت(تومان)
جلو پا 3002 5,400,000
پشت پا 3001 5,400,000
فلای 3007 5,400,000
لت 3035 5,400,000
قایقی 3033 5,400,000
پرس سینه 3008 5,400,000
بالا سینه 3013 5,400,000
اچ 3034 5,400,000
جلو بازو لاری 3030 5,400,000
خیاطه 3021 5,400,000
پارالل بارفیکس کمکی 3009 5,400,000
سی سی اسکات 3065 4,500,000
اسمیت 3063 6,300,000
پرس پا 3056 6,300,000
هاگ پا 3057 6,300,000
کراس اور 3016 6,800,000
خرک اسکات 3050 2,000,000
مسگری دو کاره --- 800,000
شنا سوئدی --- 800,000
ساق پا نشسته 3062 1,400,000
شکم خلبانی 3047 1,700,000

نمونه دستگاههای ورزشی :👇


دایره فعالیت شرکت  انواع تجهیزات باشگاه و اماکن ورزشی - کلیه تجهیزات بدنسازی ، ایروبیک و TRX