محصولات مرتبط

به دلیل نواسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید .


نام محصول : سمپاش توربولاینر باغی 300 لیتر
کد محصول : SAR-Turbo-B-300LT
دارای :
- پمپ کومت 80
-  مخزن پلی اتیلن به همراه منبع شستشوی دست
- فن 60 سانت 8 نازله
- گاردون
- سوار
کاربرد : مخصوص تراکتور ها کمر شکن باغی
قیمت : 15,100,000 تومان  


نام محصول : سمپاش توربولاینر باغی 800 لیتر
کد محصول : SAR-Turbo-B-800LT
دارای :
- پمپ کومت 105
- مخزن پلی اتیلن به همراه منبع شستشوی دست
- فن 75 سانت 12 نازله
- گاردون
- سوار
کاربرد : مخصوص تراکتور ها کمر شکن باغی
قیمت : --- تومان  


نام محصول : سمپاش توربولاینر زارعی 800 لیتر روبات هد
کد محصول : SAR-Turbo-Z-800LT
دارای :
- پمپ کومت 145
- مخزن پلی اتیلن به همراه منبع شستشوی دست
- گیربکش دو سرعته
- دو محور
- گاردون
- سوار
قیمت : 50,000,000 تومان


نام محصول : سمپاش توربولاینر باغی 2000 لیتر
کد محصول : SAR-Turbo-B-2000LT
دارای :
- پمپ کومت 145
- مخزن پلی اتیلن به همراه منبع شستشوی دست
- مخزن شستشوی اتوماتیک
- سیستم مدار سمپاش
- فن 90 سانت 16 نازله
- گاردون
- لاستیک پهن
- کششی
قیمت : 50,400,000 تومان  


نام محصول : سمپاش توربولاینر باغی 2000 لیتر
کد محصول : SAR-Turbo-B-V-2000LT
دارای :
- پمپ کومت 145
- مخزن پلی اتیلن به همراه منبع شستشوی دست
- مخزن شستشوی اتوماتیک
- سیستم مدار سمپاش
- فن 90 سانت 16 نازله
- گاردون
- لاستیک پهن
- کششی
قیمت : 56,000,000 تومان  


نام محصول : سمپاش توربولاینر زارعی 600 لیتر روبات هد
کد محصول : SAR-Turbo-Z-600LT
دارای :
- پمپ کومت 145
- مخزن پلی اتیلن به همراه منبع شستشوی دست
- گیربکش دو سرعته
- دو محور
- گاردون
- سوار
قیمت : 47,600,000 تومان   


نام محصول : سمپاش توربولاینر زارعی 2000 لیتر روبات هد
کد محصول : SAR-Turbo-Z-2000LT
دارای :
- پمپ کومت 145
- مخزن پلی اتیلن به همراه منبع شستشوی دست
- دارای مخزن شستشوی اتوماتیک سیستم مدار سمپاش
- گیربکش دو سرعته
- دو محور
- گاردون
- کششی
قیمت : 56,000,000 تومان


نام محصول : سمپاش توربولاینر باغی 1000 لیتر
کد محصول : SAR-Turbo-B-1000LT
دارای :
- پمپ  کومت 125
- مخزن پلی اتیلن به همراه منبع شستشوی دست
- مخزن شستشوی اتوماتیک
- سیستم مدار سمپاش
- فن 75 سانت 12 نازله
- گاردون
- لاستیک پهن
- کششی
قیمت : --- تومان   


نام محصول : سمپاش توربولاینر باغی 2000 لیتر دو منظوره
کد محصول : SAR-Turbo-B/Boom-2000LT
دارای :
- پمپ کومت 145
- مخزن پلی اتیلن به همراه منبع شستشوی دست
- مخزن شستشوی اتوماتیک
- سیستم مدار سمپاش
- فن 90 سانت 16 نازله
- گاردون
- لاستیک پهن
- کششی
قیمت : 53,800,000 تومان   

گارانتی  1 سال
گواهینامه های شرکت  ISO9001-2000 - ISO9002-2004 - استاندارد بین المللی CE - استاندارد از گروه مهندسی آزمون ماشین های کشاورزی