محصولات مرتبط

به دلیل نواسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید.

 

🔸 مدل : الگانت طلایی
قیمت شیر حمام : 364,000 تومان
قیمت شیر توالت : 312,000 تومان
قیمت شیر دستشویی : 312,000 تومان
قیمت شیر ظرفشویی : 397,000 تومان
قیمت سری : 1,385,000 تومان
🔸 مدل : الگانت طلایی مات
قیمت شیر حمام : 377,000 تومان
قیمت شیر توالت : 332,000 تومان
قیمت شیر دستشویی : 332,000 تومان
قیمت شیر ظرفشویی : 410,000 تومان
قیمت سری : 1,450,000 تومان


🔸 مدل : ایفل طلایی
قیمت شیر حمام : 546,000 تومان
قیمت شیر توالت : 520,000 تومان
قیمت شیر دستشویی : 520,000 تومان
قیمت شیر ظرفشویی : 624,000 تومان
قیمت سری : 2,210,000 تومان


🔸 مدل : ویتا طلایی مات
قیمت شیر حمام : 533,000 تومان
قیمت شیر توالت : 507,000 تومان
قیمت شیر دستشویی : 507,000 تومان
قیمت شیر ظرفشویی : 533,000 تومان
قیمت سری : 2,080,000 تومان


🔸 مدل : برمودا طلایی
قیمت شیر حمام : 325,000 تومان
قیمت شیر توالت : 260,000 تومان
قیمت شیر دستشویی : 260,000 تومان
قیمت شیر ظرفشویی : 416,000 تومان
قیمت سری : 1,170,000 تومان


🔸 مدل : بیزانس طلایی مات
قیمت شیر حمام : 566,000 تومان
قیمت شیر توالت : 540,000 تومان
قیمت شیر دستشویی : 540,000 تومان
قیمت شیر ظرفشویی : 566,000 تومان
قیمت سری : 2,210,000 تومان 

گارانتی  5 سال
گواهینامه های شرکت  استاندارد ملی ایران - ISO 9001:2008
جنس  تمام برنج