محصولات مرتبط


نام محصول : بتا
کد : 103
رویه : چرم اشبالت
کف داخلی :آی وی آ
زیره : دو دانسیته پلی اورتال
قیمت : 68,000 تومان
مزایا :

مقاوم در برابر 200 ژول ضربه
شوک گیری در ناحیه پاشنه پا
مقاوم در برابر روغن و اسید
مقاوم در برابر سایش
مقاوم در برابر برش
مقاوم در برابر سر خوردگی

کاربرد در صنایع :

ساختمان سازی
صنایع سبک
خدماتنام محصول : کفش جوگر مشکی (A)
کد : 403
کف داخلی : پلی اورتال معطر ضد باکتری
زیره : دو دانسیته پلی اورتال
قیمت : 152,000 تومان
مزایا :

مقاوم در برابر 200 ژول ضربه
شوک گیری در ناحیه پاشنه پا
عایق برق
مقاوم در برابر حرارت 250 درجه سانتیگراد
مقاوم در برابر سایش
مقاوم در برابر برش
مقاوم در برابر سر خوردگی
قابلیت دید بالا

کاربرد در صنایع :

ساختمان سازی
صنایع سبک
صنایع سنگین
صنعتگر
نفت ، گاز ، پتروشیمی
معدن
خدمات


نام محصول : آلفا TPU
کد : 108
کف داخلی : آی وی آ
زیره : دو دانسیته پلی اورتال - ترموپلاستیک پلی اورتال
قیمت : 110,000 تومان
مزایا :

مقاوم در برابر 200 ژول ضربه
شوک گیری در ناحیه پاشنه پا
مقاوم در برابر روغن و اسید
مقاوم در برابر سایش
مقاوم در برابر برش
مقاوم در برابر سر خوردگی
زیره تی پی یو

کاربرد در صنایع :

ساختمان سازی
صنایع سبک
صنعتگر
نفت ، گاز ، پتروشیمی

نام محصول : کفش جوگر مشکی
کد : 401
کف داخلی : پلی اورتال معطر ضد باکتری
زیره : دو دانسیته پلی اورتال - ترموپلاستیک پلی اورتال
قیمت : به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید
مزایا :

مقاوم در برابر 200 ژول ضربه
شوک گیری در ناحیه پاشنه پا
عایق برق
مقاوم در برابر سایش
مقاوم در برابر حرارت 250 درجه سانتیگراد
مقاوم در برابر برش
مقاوم در برابر سر خوردگی
قابلیت دید بالا
زیره تی پی یو

کاربرد در صنایع :

ساختمان سازی
صنایع سبک
صنایع سنگین
صنعتگر
نفت ، گاز ، پتروشیمی
معدن
خدمات


نام محصول : کفش جوگر قهوه ای (A)
کد : 404
کف داخلی : پلی اورتال معطر ضد باکتری
زیره : دو دانسیته پلی اورتال

قیمت : به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید
مزایا :

مقاوم در برابر 200 ژول ضربه
شوک گیری در ناحیه پاشنه پا
عایق برق
مقاوم در برابر حرارت 250 درجه سانتیگراد
مقاوم در برابر سایش
مقاوم در برابر برش
مقاوم در برابر سر خوردگی
قابلیت دید بالا

کاربرد در صنایع :

ساختمان سازی
صنایع سبک
صنایع سنگین
صنعتگر
نفت ، گاز ، پتروشیمی
معدن
خدمات


نام محصول : کفش جوگر قهوه ای
کد : 402
کف داخلی : پلی اورتال معطر ضد باکتری
زیره : دو دانسیته پلی اورتال - ترموپلاستیک پلی اورتال
قیمت : به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید
مزایا :

مقاوم در برابر 200 ژول ضربه
شوک گیری در ناحیه پاشنه پا
عایق برق
مقاوم در برابر سایش
مقاوم در برابر حرارت 250 درجه سانتیگراد
مقاوم در برابر برش
مقاوم در برابر سر خوردگی
قابلیت دید بالا
زیره تی پی یو

کاربرد در صنایع :

ساختمان سازی
صنایع سبک
صنایع سنگین
صنعتگر
نفت ، گاز ، پتروشیمی
معدن
خدمات

سایزبندی  37-47
رویه  چرم گاوی
آستر  پلی استر پنبه
سرپنجه  کامپوزیت