محصولات مرتبط


🔸اجاق گاز تمام شیشه رفکس
قیمت : 435,000 تومان


🔸اجاق گاز محدب
قیمت : 445,000 تومان


🔸اجاق گازدو درب افقی صفحه استیل
قیمت : 480,000 تومان


🔸اجاق گاز دو درب عمودی تکنو
قیمت : 470,000 تومان


🔸اجاق گاز صفحه شیشه تک درب فلش خور
قیمت : 680,000 تومان


🔸اجاق گاز سفحه شیشه دو درب فلش خور
قیمت : 480,000 تومان


🔸اجاق گاز صفحه شیشه مدل جا قاشقی فلش خور
قیمت : 740,000 تومان


🔸اجاق گاز دو درب کشو دار
قیمت : 510,000 تومان


🔸اجاق گاز ولوم بالا
قیمت : 780,000 تومان

استاندارد  دارای استاندارد ملی ایران
رده انرژی  B
گارانتی  18 ماهه