محصولات مرتبط

به علت نواسات بازار، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید.
 


🔻
کد محصول : 1440
ابعاد محصول :  46*40*43
cm
ابعاد کارتن :  44*12*80 cm
قیمت : 110,000   تومان


🔻
کد محصول : 1441
ابعاد محصول :  46*79*43
cm
ابعاد کارتن :  44*24*80 cm
قیمت : 200,000   تومان


🔻
کد محصول : 1442
ابعاد محصول :  85.5*40*43 cm

ابعاد کارتن :  44*22*80 cm
قیمت : 195,000   تومان


🔻
کد محصول : 1443
ابعاد محصول :  85.5*79*43
cm
ابعاد کارتن :  44*40*80 cm
قیمت : 350,000   تومان


🔻
کد محصول : 1444
ابعاد محصول :  125*40*43
cm
ابعاد کارتن :  44*28*80 cm
قیمت : 250,000   تومان


🔻
کد محصول : 1445
ابعاد محصول :  125*79*43
cm
ابعاد کارتن :  57*43*80 cm
قیمت : 460,000   تومان


🔻
کد محصول : 1446
ابعاد محصول :  164*40*43
cm
ابعاد کارتن :  44*39*80 cm
قیمت : 330,000   تومان


🔻
کد محصول : 1447
ابعاد محصول :  164*79*43
cm
ابعاد کارتن :  79*45*80 cm
قیمت : 590,000   تومان


🔻
کد محصول : 1448
ابعاد محصول :  204*79*44
cm
ابعاد کارتن :  128*42*45 cm
قیمت : 750,000   تومان


🔻
کد محصول : 1449
ابعاد محصول :  85.5*40*43
cm
ابعاد کارتن :  42*20*80 cm
قیمت : 160,000   تومان


🔻
کد محصول : 1450
ابعاد محصول :  125*40*43
cm
ابعاد کارتن :  44*28*80 cm
قیمت : 240,000   تومان


🔻
کد محصول : 1451
ابعاد محصول :  164*40*43
cm
ابعاد کارتن :  53*36.5*80 cm
قیمت : 350,000   تومان


🔻
کد محصول : 1452
ابعاد محصول :  164*79*43
cm
ابعاد کارتن :  79*45*80 cm
قیمت : 690,000   تومان


🔻
کد محصول : 1453
ابعاد محصول :  85.5*40*43
cm
ابعاد کارتن :  44*35*80 cm
قیمت : 225,000   تومان


🔻
کد محصول : 1454
ابعاد محصول :  85.5*79*43
cm
ابعاد کارتن :  57*43*80 cm
قیمت : 440,000   تومان


🔻
کد محصول : 1455
ابعاد محصول :  125*40*43
cm
ابعاد کارتن :  44*39*80 cm
قیمت : 310,000   تومان


🔻
کد محصول : 1456
ابعاد محصول :  125*79*43
cm
ابعاد کارتن :  70*43*80 cm
قیمت : 570,000   تومان


🔻
کد محصول : 1457
ابعاد محصول :  85.5*40*43
cm
ابعاد کارتن :  44*35*80 cm
قیمت : 220,000   تومان


🔻
کد محصول : 1458
ابعاد محصول :  85.5*79*43
cm
ابعاد کارتن :  57*43*80 cm
قیمت : 420,000   تومان


🔻
کد محصول : 1459
ابعاد محصول :  125*40*43
cm
ابعاد کارتن :  44*42*80 cm
قیمت : 320,000   تومان


🔻
کد محصول : 1460
ابعاد محصول :  125*79*43
cm
ابعاد کارتن :  70*43*80 cm
قیمت : 595,000   تومان

گواهینامه های شرکت  ISO1401 - ISO 9001 - OHSAS1801
گارانتی  123 ماه
جنس محصولات  پلیمر
ویژگی محصول  مقاوم در ضربه - نصب آسان - سازگار با محیط زیست - مناسب هر محیط - سبک ، مقاوم ، قابل شستشو
5/5 1 1 1
Alternate Text

این محصول رو به تازگی تهیه کردم عالیه

30 دی 2019
پاسخ