محصولات مرتبط

به علت نوسانات بازار برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید.
 


◾️ نام محصول : محافظ 6 خانه

مدل : P6000
تعداد در کارتن : 24  عدد
قیمت متراژ1.5: 115,000  تومان
قیمت متراژ 3  : 119,000  تومان
قیمت متراژ 5  : 130,000  تومان


◾️ نام محصول : محافظ 3 خانه

مدل : P3000 - P3100
تعداد در کارتن : 28 عدد
قیمت متراژ 1.5: 104,000  تومان
قیمت متراژ 3  : 112,400  تومان


◾️ نام محصول : محافظ 7 خانه آنالوگ

تعداد در کارتن : 24  عدد
قیمت متراژ 1.30 : 86,000  تومان
قیمت متراژ 3 : 89,000  تومان


◾️ نام محصول : محافظ 7 خانه دیجیتال

تعداد در کارتن : 24  عدد
قیمت متراژ 1.30 : 143,000  تومان


◾️ نام محصول : محافظ 5 خانه بدون کلید

تعداد در کارتن : 36  عدد
قیمت متراژ 1.30 : 74,000  تومان
قیمت متراژ 3 : 77,000  تومان


◾️ نام محصول : محافظ 5 خانه کلید دار

تعداد در کارتن : 36  عدد
قیمت متراژ 1.30 : 78,000  تومان
قیمت متراژ 3 : 81,000  تومان

گارانتی  3 سال
گواهینامه های شرکت  ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 - ISO IMS -CE - استاندارد ملی ایران