محصولات مرتبط

به علت نوسانات بازار برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید.
 


◾️ نام محصول : محافظ 6 خانه

مدل : P6000
تعداد در کارتن : 24  عدد
قیمت متراژ 1.5 : 47,200  تومان
قیمت متراژ 3 : 50,800  تومان
قیمت متراژ 5 : 56,000  تومان


◾️ نام محصول : محافظ 3 خانه

مدل : P3000 - P3100
تعداد در کارتن : 28 عدد
قیمت متراژ 1.5 : 42,000  تومان
قیمت متراژ 3 : 46,400  تومان


◾️ نام محصول : محافظ 7 خانه آنالوگ

تعداد در کارتن : 24  عدد
قیمت متراژ 1.30 : 59,200  تومان
قیمت متراژ 3 : 39,200  تومان


◾️ نام محصول : محافظ 7 خانه دیجیتال

تعداد در کارتن : 24  عدد
قیمت متراژ 1.30 : 68,000  تومان


◾️ نام محصول : محافظ 5 خانه بدون کلید

تعداد در کارتن : 36  عدد
قیمت متراژ 1.30 : 31,600  تومان
قیمت متراژ 3 : 33,200  تومان


◾️ نام محصول : محافظ 5 خانه کلید دار

تعداد در کارتن : 36  عدد
قیمت متراژ 1.30 : 35,200  تومان
قیمت متراژ 3 : 36,800  تومان

گارانتی  3 سال
گواهینامه های شرکت  ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 - ISO IMS -CE - استاندارد ملی ایران