محصولات مرتبط

به علت نواسات بازار، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید. 


🔴 
نام محصول : نخ دروگر
برند : کشت کاران ورامین و اطلس
 


🔴 
نام محصول : نخ عدل بندی
برند : کشت کاران ورامین و اطلس
 


🔴 
نام محصول : نخ پرسی عدل بندی
برند : کشت کاران ورامین و اطلس
 

قیمت انواع نخ گلخانه ای و کشاورزی :
نخ گلخانه ای درجه یک :  16,000  تومان  
نخ گلخانه ای درجه یک و نیم : 12,000  تومان  
نخ گلخانه ای درجه دو : 11,000 تومان

برندهای شرکت قشم بافت  قشم - صدف - آبان - جم - بهار - کشت کاران ورامین و اطلس
سایز  2 الی 26