حریم شخصی


تجارت اسیا متعهد می شود که حریم خصوصی شما را حفظ کند .

برای عضویت در وب سایت به یک سری اطلاعات از شما نظیر، مشخصات ،ایمیل و شماره تماس
در جهت دسته بندی گروهی،ارائه خدمات بهتر و پشتیبانی و همچنین بهبود روند پیشرفت نیاز میباشد .
تجارت اسیا حفظ امنیت حریم شخصی افراد را ملزم دانسته و برای این مهم تمام تلاش خود را به کار
میگیرد تا امنیت اطلاعات شخصی افراد از هرگونه خلا امنیتی مصون نگه دارد .
همچنین از روش و دستورالعمل های امنیتی سرسختانه جهت حفظ حریم خصوصی کاربران پیروی میکنیم.